Карнекс израђује пројекат постројења за третман отпадних вода

Карнекс израђује пројекат постројења за третман отпадних вода

Компанија Карнекс је у току израде пројекта постројења за третман отпадних вода, која ће…

Завршен Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода

Завршен Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода

На основу Закона о планирању и изградњи, а ради решавања проблема отпадних вода у Индустрији…

Рециклирање отпадне расвете

Рециклирање отпадне расвете

На основу Закона о управљању отпадом (Сл.Гласник РС, број 36/09), Правилника о начину поступања…

Мерачи протока отпадних вода

Мерачи протока отпадних вода

Карнекс је, са намером да прати количине отпадних вода, а самим тим и оствари значајне уштеде…

Централни магацин опасног и неопасног отпада

Централни магацин опасног и неопасног отпада

На основу нове законске регулативе из области заштите животне средине Индустрија меса…

Кутије за сакупљање неонки

Кутије за сакупљање неонки

Сакупљање отпадне расвете односно неонки које спадају у опасну групу отпада је олакшано…